+421-911 749 104 office@jumisoft.eu
ASDetect – SK Lokalizácia

ASDetect – SK Lokalizácia

Obsah: Spolupráca na projekte slovenskej lokalizácie mobilnej aplikácie ASDetect pre skorú detekciu autizmu u detí do 30 mesiacov obsahovala: naštartovanie komunikácie s La Trobe Univerzitou (LTU) v Austrálii, ktorá aplikáciu vyvinula zisťovanie rozsahu a požiadaviek...
CRM Systém – Vývoj a údržba

CRM Systém – Vývoj a údržba

Požiadavky: Zodpovednosť za vývoj, rozširovanie aj údržbu existujúceho CRM systému PROROK vytvoreného na báze open-source CRM nazývaného PERFEX formou externej spolupráce. návrh a doplnenie Skladových položiek návrh a doplnenie Skladových polohybov (príjemky, výdajky...
Evidencia práce s rodinami

Evidencia práce s rodinami

Požiadavky: Vytvoriť centrálnu evidencie klientov a rodín pre 3 centrá včasnej intervencie s možnosťou rozšírenia. registrácia a prihlasovanie iba pre zamestnancov spoločná databáza s nezdieľaným prístupom, t.j.každé centrum má prístup iba k „svojim“...
Evidencia cenových ponúk

Evidencia cenových ponúk

Požiadavky: vytvoriť špecifický sytém na tvorbu odberateľských ponúk podpora viacerých úrovní prístupových práv import dodávateľských cenníkov vo formáte XLS kontrola a vizualizácia údajov pred importom evidencia histórie cien a ich vizualizácia tvorba, evidencia a...