+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Potrebujete niečo z našej ponuky?

eKarta Rodiny

Evidencia práce s rodinami. Skupinové aktivity. Ucelený prehľad pre každého člena tímu. História aktivít a úkonov. Štatistiky rodín, zamestnancov a aktivít.

IT poradenstvo

IT poradenstvo

Overenie cenovej ponuky. Externá koordinácia IT časti projektu alebo IT vývoja. Odborné posúdenie vášho IT riešenia. Revízia vášho WEB-u. Bezpečnosť v oblasti IT. A iné…

Vieme vám pomôcť!