+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

eKarta Rodiny

Čo je eKarta Rodiny?

Ide o komplexnú evidenciu práce viacerých špecialistov, ktorí spoločne pomáhajú napredovať klientom i celým rodinám.

eKarta Rodiny umožňuje, aby mal každý člen tímu prehľad o práci ostatných členov a celý tím tak mohol pomáhať systematicky a cielene.

Okrem histórie záznamov je možné detailne evidovať, koľko času si ktorá aktivita vyžiadala.

Obsahuje aj jednotnú evidenciu súhlasov so spracovaním osobných údajov (GDPR) od každého klienta.

Pravidelné emailové notifikácie upozorňujú zamestnancov na chýbajúce záznamy, či uplynutie času od poslednej návštevy alebo stretnutia.

Pre akých špecialistov?

 • sociálny pracovník
 • fyzioterapeut
 • psychológ
 • logopéd
 • liečebný pedagóg
 • supervízor
 • a ďalší

Ako delíme aktivity?

 • práca s rodinou / skupinové aktivity / samostatná práca
 • ambulantná činnosť / terénna činnosť
 • jednanie s inštitúciou (škôlka, škola, úrad a pod.)

Aké formy práce?

 • osobná konzultácia
 • telefonická konzultácia
 • mailová konzultácia
 • odborná porada
 • sieťovanie
 • administratíva
 • a ďalšie

Ako môžete deliť čas?

 • príprava na stretnutie
 • čas na cestovanie
 • samotný čas intervencie
 • napísanie záveru a správy
 • odborná porada tímu
 • (evidencia je minútach)

Ako aplikácia funguje?

Ide o tzv. cloudové riešenie, ktoré beží na serveri a používatelia sa do neho prihlasujú cez internetový prehliadač (napr. Edge, Firefox, Chrome, Safari a pod.).

Každý subjekt má vlastný priestor, v ktorom môže vytvárať účty svojim zamestnancom (neobmedzený počet).

Zamestnanci evidujú klientov aj s ich rodinnými príslušníkmi, vkladajú prílohy a tiež všetky závery zo svojich aktivít aj s časom, ktorý na ne potrebovali.

Ako aplikácia vyzerá?

Kto aplikáciu používa?

 • všetky Centrá včasnej intervencie
 • viac ako 20 ďalších poskytovateľov služieb rodinám po celom Slovensku

Máte záujem o eKartu?

Chcete si aplikáciu najskôr vyskúšať? Nech sa páči!

 

DEMO verzia

A čo bezpečnosť?

 • systém beží na doménach, ktorých komunikácia (a teda aj prihlasovanie) je šifrovaná bezpečnostným certifikátom (SSL), takže internetová adresa (URL) domény začína vždy cez HTTPS
 • každý používateľ má vlastný účet s heslom, ktoré je v databáze iba v šifrovanej podobe
 • každá operácia spolu s jej autorom je evidovaná v tzv. systémovom logu
 • prípadná nečinnosť v systéme je ohraničená bezpečnostným časovým limitom, po ktorom je používateľ zo systému automaticky odhlásený
 • celý systém beží v priestore renomovanej slovenskej hostingovej spoločnosti WebSupport, kde je každá databáza denne zálohovaná až 7 dní dozadu.

Máte záujem o eKartu?