+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Po čistej inštalácii frameworku CodeIgniter 2.x (napr. na localhost) odporúčam urobiť ešte tieto nastavenia:

1) Nastavenie ‚base_url‘ k aplikácii

 • otvorte /application/config/config.php
 • zmeňte base_url (napr. $config[‚base_url‘] = ‚http://localhost/mydomain/‘;)

2) Odstránenie index.php z URL

 • vytvorte .htaccess súbor do root adresára projektu (napr. mydomain) + editujte RewriteBase /mydomain/
 • otvorte /application/config/config.php
 • a zmeňte index_page takto $config[‚index_page‘] = “;

3) Zmena default kontrolera

 • otvorte /application/config/routes.php
 • zmeňte default_controller (napr. $route[‚default_controller‘] = „itemlist“;)

4) Nastavenie autoload-u pre databázu

 • otvorte /application/config/autoload.php
 • zmeňte libraries takto $autoload[‚libraries‘] = array(‚database‘);
 • otvorte /application/config/database.php
 • nastavte parametere pre pripojenie k databáze (DB)

5) Zapnutie ochrany formulárov

 • otvorte /application/config/config.php
 • nastavte csrf_protection takto $config[‚csrf_protection‘] = ‚TRUE‘;

6) Zapnutie používania sessions
Poznámka: Má zmysel iba ak potrebujete/používate registráciu a prihlasovanie používateľov.

 • otvorte /application/config/config.php
 • nastavte encryption_key (napr. $config[‚encryption_key‘] = ‚SomeEncryptionKey‘;)
 • ak chcete použiť na ukladanie sessions DB, potom:
  • nastavte sess_use_database ($config[‚sess_use_database‘] = ‚TRUE‘;)
  • nastavte sess_table_name (napr. $config[‚sess_table_name‘] = ‚ci_sessions‘;)