+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Požiadavky:

Zodpovednosť za vývoj, rozširovanie aj údržbu existujúceho CRM systému PROROK vytvoreného na báze open-source CRM nazývaného PERFEX formou externej spolupráce.

 • návrh a doplnenie Skladových položiek
 • návrh a doplnenie Skladových polohybov (príjemky, výdajky a prevodky)
 • návrh a doplnenie Zálohvých faktúry vrátane ich konverzie na ostré faktúry a daňové doklady
 • doplniť tvorbu a evidenciu Daňových dokladov
 • návrh a vytvorenie Centrálneho systému správy inštalácií
 • návrh a vytvorenie Centrálneho systému pre nasadzovania aktualizácií
 • doplnenie Dodávateľov
 • doplnenie Prijatých objednávok
 • úprava a rozšírenie evidencie Nákladov, Dodacích listov, Cenových ponúk, Platieb, Dobropisov a ďalších.
 • manažment zmien, testovania a nasadzovania

Riešenie:

 • riešenie postavené na PHP FW CodeIgniter 3.x a MySql
 • správa kódu riešená pomocou GIT
 • požiadavky spravované v Trello a neskôr ClickUp-e
 • Trvanie spolupráce: 06/2020 – 01/2023
Evidencia práce s rodinami