+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Požiadavky:

 • vytvoriť špecifický sytém na tvorbu odberateľských ponúk
 • podpora viacerých úrovní prístupových práv
 • import dodávateľských cenníkov vo formáte XLS
 • kontrola a vizualizácia údajov pred importom
 • evidencia histórie cien a ich vizualizácia
 • tvorba, evidencia a archivácia ponúk + export do PDF
 • evidencia zákazníkov spolu s históriou komunikácie
 • podpora pre viacjazyčnosť, resp. jednoduché preloženie textov

Riešenie:

 • desktopová Java aplikácia s pripojením k MySql databáze
 • inštalácia a konfigurácia MySql servera na centrálnom serveri
 • povinné prihlasovanie používateľov
 • zálohovanie údajov pred každým importom
 • logovanie kĺúčových operácií a úkonov
 • oddeléné zdroje určené pre internacionalizáciu
 • priebežné odovzdávanie výsledkov a dopĺňanie požiadaviek
 • Odovzdané: 03/2014
Desktopová aplikácia