+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Požiadavky:

Vytvoriť centrálnu evidencie klientov a rodín pre 3 centrá včasnej intervencie s možnosťou rozšírenia.

 • registrácia a prihlasovanie iba pre zamestnancov
 • spoločná databáza s nezdieľaným prístupom, t.j.každé centrum má prístup iba k „svojim“ klientom
 • evidencia rodín, jej členov, kontaktov, stretnutí, diagnóz, príloh a atď.
 • evidencia priebehu práce (stretnutia, telefonáty, návštevy v rodine) spolu so závermi zúčastnených odborníkov
 • personalizovaná evidencia času stráveného „s rodinou“ a „pre rodinu“
 • automatické pripomienky emailom
 • možnosť špecifického reportovania
 • jednoduchý a prehľadný dizajn

Riešenie:

 • riešenie postavené na PHP a MySql (CodeIgniter, Bootstrap, jQuery etc.)
 • vývoj SW riadený metodikou SCRUM.
 • Odovzdané: 01/2016 a pokračujeme vo vývoji
Evidencia práce s rodinami