+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

eKarta Rodiny

Čo je eKarta Rodiny?

Ide o evidenciu terénnej a ambulantnej práce s rodinami, ktorú sme vybudovali ako WEB-ovú aplikáciu, pôvodne pre potreby Centier včasnej intervencie, no v dnešnej dobe slúži už aj ďalším poskytovateľom služieb včasnej intervencie po celom Slovensku. Naším cieľom je, aby bol systém dostupný každému poskytovateľovi podobných služieb a tomu sme prispôsobili aj našu cenovú politiku.

Ako aplikácia funguje?

Aplikácia je navrhnutá ako tzv. cloudové riešenie a teda beží na serveri a používatelia sa do nej prihlasujú cez internetový prehliadač (napr. Firefox, Chrome a pod.).

Každý registrovaný subjekt má v ňom vlastný priestor, v ktorom môže otvárať účty svojim zamestnancom. Zamestnanci tu evidujú celé rodiny, ďalej záznamy svojich aktivít (s rodinami i bez nich) a tiež všetok čas, ktorý na aktivity potrebovali.

Centrálny systém evidencie uľahčuje orientáciu v jednotlivých aktivitách aj vo vyhodnocovaní výsledkov.

Detailný popis funkcionality je možné nájsť v PDF príručke.

Ako aplikácia vyzerá?

Chcete eKartu?

Kto by si chcel našu aplikáciu najprv vyskúšať, ponúkame mu plne funkčnú DEMO verziu. Nech sa páči!

DEMO verzia

 Prihlasovacie údaje:

 • meno: demo
 • heslo: VezmiDemo&Skus1x

 

DEMO verzia

 Prihlasovacie údaje:

 • meno: demo
 • heslo: VezmiDemo&Skus1x

 

Kto aplikáciu používa?

 • všetky Centrá včasnej intervencie
 • a ďalších 19 poskytovateľov služieb včasnej intervencie po celom Slovensku

Aké sú ceny? 

Našim cieľom je, aby bola aplikácia dostupná každému subjektu, preto tlačíme dlhodobé náklady na minimum. Zároveň sa snažíme prispôsobiť ceny i spôsoby platieb možnostiam konkrétneho zákazníka. Na druhej strane bez financií, by nebol možný ďalší vývoj a tak, ako sa denne menia požiadavky na život, je potrebné, aby sa mu prispôsobovala aj eKarta Rodiny. A aj tu platí, že systém ktorý sa nevyvíja, je odsúdený na zánik.

Základný balík:

 • zavedenie do systému: 60,- Eur (jednorazový poplatok)
 • licencia, tzn. právo používať aplikáciu:
  • 35,- Eur / mesiac pri mesačnej platbe alebo
  • 30 Eur / mesiac pri ročnej platbe (ušetríte 60 Eur ročne)

Čo dostanete?

 • právo používať aplikáciu na 1 rok
 • možnosť zaregistrovať neobmedzený počet vašich zamestnancov
 • možnosť evidovať neobmedzený počet rodín, rodinných príslušníkov a aktivít
 • emailovú podporu do 48 hodín (v rámci pracovných dní) v objeme do 1 hod mesačne
 • úvodnú telefonickú podporu v rámci 1. mesiaca od spustenia služby
 • pravidelné aktualizácie a návody k zmenám
 • možnosť navrhovať zmeny a doplnenia aplikácie

Doplnkové služby:

 • úvodné školenie: 150,- Eur (cca 2 hodinové online školenie cez Skype)
 • telefonická podpora: (objem aj cena dohodou)
 • prispôsobenie systému podľa vašich požiadaviek: (rozsah a cena dohodou)

Balík pre smerovanie vývoja:

Keďže poplatky za licencie nám nepokrývajú výdavky na kontinuálny vývoj, rozhodli sme sa pre tento doplnkový balík, cez ktorý môžu naši klienti podporiť vývoj a zároveň priamo ovplyvniť postupnosť jeho krokov.

 • cena: od 90 Eur / mesačne
 • dostanete:
  • pravidelný prístup k zoznamu plánovanej funkcionality (doplňovanej a menenej) aj s prioritami
  • možnosť určovať priority, t.j. čo pridáme ako prvé a čo až neskôr
  • účasť na pravidelných konzultáciách ohľadom návrhu riešenia funkcionality, t.j. ako to bude fungovať

Poznámka: Ak našu aplikáciu potrebujete, no cenu si nemôžete dovoliť, určite sa nám ozvite a pošlite nám tiež svoju poslednú výročnú správu. Veríme, že sa nám spoločne podarí nájsť východisko 😉

A čo bezpečnosť?

 • systém beží na doménach, ktorých komunikácia (a teda aj prihlasovanie) je šifrovaná bezpečnostným certifikátom (SSL), takže internetová adresa (URL) domény začína vždy cez HTTPS
 • každý používateľ má vlastný účet s heslom, ktoré je v databáze iba v šifrovanej podobe
 • každá operácia spolu s jej autorom je evidovaná v tzv. systémovom logu
 • prípadná nečinnosť v systéme je ohraničená bezpečnostným časovým limitom, po ktorom je používateľ zo systému automaticky odhlásený
 • celý systém beží v priestore renomovanej slovenskej hostingovej spoločnosti WebSupport, kde je každá databáza denne zálohovaná až 7 dní dozadu.

Chcete eKartu?