eKarta Rodiny

Čo je eKarta Rodiny?

Ide o evidenciu terénnej a ambulantnej práce s rodinami, ktorú sme vybudovali ako WEB-ovú aplikáciu, pôvodne pre potreby Centier včasnej intervencie, no v dnešnej dobe slúži už aj ďalším poskytovateľom služieb včasnej intervencie po celom Slovensku. Naším cieľom je, aby bol systém dostupný každému poskytovateľovi podobných služieb a tomu sme prispôsobili aj našu cenovú politiku.

Ako aplikácia funguje?

Aplikácia je navrhnutá ako tzv. cloudové riešenie, t.j. aplikácia beží na serveri a používatelia sa do nej prihlasujú cez internetový prehliadač (napr. Firefox, Chrome, Internet Explorer a pod.).

 1. Vpravo (alebo nižšie) nájdete obrázky z eKarty Rodiny.
 2. Detailnú funkcionalitu nájdete v PDF príručke.
 3. A kto by si chcel systém aj priamo vyskúšať, nech sa prihlási do našej DEMO verzie:
 • prihlasovacie meno: demo
 • heslo: šesť jednotiek a dve dvojky (má teda 8 znakov) 😉

Vyskúšať DEMO verziu


Kto aplikáciu používa?

 • 7 pobočiek Centier včasnej intervencie (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Prešov, Trenčín, Trnava a Žilina )
 • DSS Domko (Košice)
 • OZ Athéna (Hnúšťa)
 • CSS Zátišie (Snina)
 • OZ Ranná starostlivosť (Bratislava)
 • DSS Sibírka (Bratislava)


Aké sú ceny?

Našim cieľom od začiatku bolo, aby bola aplikácia dostupná každému subjektu, preto sme sa snažili stlačiť dlhodobé náklady na minimum. Tiež sa snažíme prispôsobiť ceny i spôsoby platieb možnostiam konkrétneho zákazníka. Na druhej strane bez financií, by nebol možný ďalší vývoj a tak, ako sa denne menia požiadavky na život, je potrebné, aby sa mu prispôsobovala aj eKarta Rodiny. A aj tu platí, že systém ktorý sa nevyvíja, je odsúdený na zánik.

Základný balík (orientačné ceny):

 • zavedenie do systému: 90,- Eur (jednorázový poplatok)
 • licencia, tzn. právo používať aplikáciu:
  • 35,- Eur / mesiac pri mesačnej platbe alebo
  • 30 Eur / mesiac pri ročnej platbe (ušetríte 60 Eur ročne)

Čo dostanete?

 • právo používať aplikáciu na 1 rok
 • možnosť zaregistrovať 50 vašich zamestnancov
 • možnosť evidovať neobmedzený počet rodín, rodinných príslušníkov a aktivít
 • emailovú podporu do 48 hodín (v rámci pracovných dní) v objeme do 1 hod mesačne
 • úvodnú telefonickú podporu v rámci 1. mesiaca (podľa našich možností)
 • pravidelné aktualizácie a video návody k zmenám
 • možnosť navrhovať zmeny a doplnenia aplikácie

Doplnkové služby:

 • úvodné školenie: 120,- Eur (cca 2 hodinové online školenie cez Skype)
 • telefonická podpora: (objem aj cena dohodou)
 • prispôsobenie systému podľa vašich požiadaviek: (rozsah a cena dohodou)

Balík pre smerovanie vývoja:

Keďže poplatky za licencie nám nepokrývajú výdavky na kontinuálny vývoj, rozhodli sme sa pre tento doplnkový balík, cez ktorý môžu naši klienti podporiť vývoj a zároveň priamo ovplyvniť postupnosť jeho krokov.

 • cena: od 30 Eur / mesačne
 • dostanete:
  • pravidelný prístup k zoznamu plánovanej funkcionality (doplňovanej a menenej) aj s prioritami
  • možnosť určovať priority, t.j. čo pridáme ako prvé a čo až neskôr
  • účasť na pravidelných konzultáciách ohľadom návrhu riešenia funkcionality, t.j. ako to bude fungovať

Poznámka: Ak našu aplikáciu potrebujete, no cenu si nemôžete dovoliť, určite sa nám ozvite a pošlite nám tiež svoju poslednú výročnú správu. Veríme, že sa nám spoločne podarí nájsť východisko 😉

A čo bezpečnosť?

 

 • systém beží na doménach, ktorých komunikácia (a teda aj prihlasovanie) je šifrovaná bezpečnostným certifikátom (SSL), takže internetová adresa (URL) domény začína vždy cez HTTPS
 • každý používateľ má vlastný účet s heslom, ktoré je v databáze iba v šifrovanej podobe
 • každá operácia spolu s jej autorom je evidovaná v tzv. systémovom logu
 • prípadná nečinnosť v systéme je ohraničená bezpečnostným časovým limitom, po ktorom je používateľ zo systému automaticky odhlásený
 • celý systém beží v priestore renomovanej slovenskej hostingovej spoločnosti WebSupport, kde je každá databáza denne zálohovaná až 7 dní dozadu.

Máte záujem o eKartu Rodiny?

Kontaktujte nás!