+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Hlavnou zmenou v tejto verzii je samostatná evidencia aktivít pre viaceré VÚC, ale pribudli aj zmeny, ktoré sa týkajú všetkých. Ak sa vám nechce čítať, v závere článku nájdete podrobné video, v ktorom vám ukážeme všetko podstatné.

Všeobecné zmeny

 • Migrácia údajov – všetky aktivity z tohto roka (od 1.1.2024) boli preklopené do novej štruktúry, t.j. s priradením k „hlavnému“ VÚC.
  • Aktivity pre jednotlivé rodiny – ich príslušnosť k VÚC bola zvolená podľa karty rodiny
  • Skupinové aktivity – ich príslušnosť k VÚC bola zvolená podľa subjektu (každý subjekt má 1 primárne VÚC)
  • Aktivity mimo rodín – DETTO Skupinové aktivity
  • Pozor! Staršie údaje (staršie ako 31.12.2023) NEBOLI priradzované k VÚC, t.j. neuvidíte pri nich príslušnosť k VÚC!
 • Zoznamy s aktivitami
  • pribudla ikona príslušnosti aktivity k VÚC
  • pribudla ikona pre každého zamestnanca (aj s menom v tooltipe), ktorý je na stretnutí uvedený v zozname Pracovníci CVI
  • pribudli upozornenia (výkričník), ak aktivita obsahuje nesprávne zadané údaje (napr. ak pri skupinovom stretnutí nie je uvedená ani jedna rodina)
 • Premenovanie
  • časová činnosť „stretnutie“ bola premenovaná na „hlavná činnosť“ (pre aktuálne použitie aj pri Aktivitách mimo rodín, kde pôvodný názov nedával zmysel)
 • Karta rodiny
  • polia Ulica a PSČ sú nepovinné (kvôli jednorazovým rodinám)
 • Zoznamy aktivít
  • pribudlo zobrazovanie sumárov časov pri každej aktivite – trvanie / sumár práce / sumár financovania
  • pribudol celkový sumár času práce a financovania
  • pri filtrovaní podľa zamestnanca/pracovníka sa pri ňom zobrazí aj jeho sumár času práce a financovania
 • Štatistiky
  • všetky výsledky sú v tzv. plávajúcich tabuľkách, t.j. majú pevnú hlavičku a je možné ich posúvať hore dolu aj sprava doľava.
  • pribudla možnosť priameho exportu do Excelu (každá tabuľka je v samostatnej záložke Excelu)
 • Štatistiky skupinových aktivít
  • pribudol stĺpec Práca [min] (samozrejme aj Práca [hod]) pre zobrazenie alikvotného času práce, pripadajúceho na danú rodinu.

Zmeny pri viacerých VÚC

 • Zoznamy s aktivitami
  • pribudla možnosť filtrovať podľa VÚC
  • pribudlo zobrazenie sumárneho času financovania pre zvolené VÚC
  • pribudlo upozornenie, ak je sumár času práce vyšší, ako sumár času na financovanie
 • Karta rodiny
  • aktívne rodiny rozhodujú o tom, či subjekt používa viaceré VÚC alebo nie
  • ak neexistuje žiadna aktívna rodina pre dané VÚC, také VÚC nie je možné používať pri Aktivitách mimo rodín ani pri Skupinových aktivitách
 • Skupinové aktivity a Aktivity mimo rodín
  • pracovník má možnosť určiť, koľko minút z jeho výsledného času práce bude priradených ku ktorému VÚC
 • Štatistiky
  • pribudli Štatistiky financovania
 • Štatistika zamestnancov
  • pribudol zoznam zdrojov financovania (VÚC) pre lepší prehľad o zvolenom časovom období (zobrazí sa iba ak bolo viacero zdrojov pre financovanie vo zvolenom období)
  • pribudla možnosť filtrovať časy práce iba pre jeden konkrétny zdroj financovania/VÚC
 • Štatistika skupinových aktivít
  – pribudol stĺpec Financovanie [min] (samozrejme aj Financovanie [hod]) pre zobrazenie alikvotného času financovania, pripadajúceho na danú rodinu

A teraz už sľúbené video:

Poznámka: Ak sa vám video zobrazuje v nízkej kvalite, prepnite si manuálne kvalitu videa cez Youtube menu vpravo dole.