+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

Sám bohužiaľ nemám kapacitu na vytvorenie vlastných video návodov, no podarilo sa mi nájsť slovenský video kanál, kde sa tejto téme povenovali pomerne komplexne – súdim podľa názvov jednotlivých videí (jedno má max. 4,5 min). Ak teda neviete, čo je to WordPress alebo ste s ním ešte nepracovali a potrebujete niečo z toho vedieť, odporúčam vám dočítať tento článok až dokonca 😉

Pre úplných laikov spomeniem, že WordPress je niečo ako univerzálna výkladná skriňa obchodu ale na internete:

 • pomocou nej môžete poukazovať ostatným niečo z toho, čo robíte a čomu sa venujete (aj keď nemáte obchod)
 • jej vzhľad aj obsah si môžete upraviť (takmer) podľa svojich predstáv
 • má 2 tváre:
  • vonkajšiu (angl. front-end), ktorú vidia všetci, ktorí „idú okolo“, t.j. tí ktorí si ju zobrazia v internetovom prehliadači
  • zadnú (angl. back-end), cez ktorú sa vkladá a mení obsah aj fungovanie skrinky (tu je už potrebné sa prihlasovať)
 • má niekoľko úrovní prístupových práv, pričom hlavné sú:
  • administrátor – niekto ako inštalatér, ktorý môže vytapetovať, nainštalovať osvetlenie, poličky, stoly, obrusy, dekoráciu a pod. On tiež vydáva a berie „kľúče“ pre prístup k zadnej časti výkladnej skrine.
  • editor – niekto ako šéf, ktorý chodí priamo meniť obsah výkladnej skrine a tiež schvaľuje či zamieta to, čo pripravili ostatní prispievatelia.
  • prispievatelia (angl. contributors) – niekto ako ďalší zamestnanci, ktorí síce tiež majú poverenie pridávať a meniť obsah (podobne ako editor), ale to čo pripravia, musí prejsť schválením.

Pri stránkach (angl. WEB) kde si robí všetko jeden človek, tak je zároveň administrátorom, editorom aj prispievateľom. Častejšie to ale býva tak, že vytvorenie aj spustenie WEBu si organizácia objedná u IT firmy, ktorá sa zapodieva tvorbou WEB stránok. Táto IT firma potom pokrýva rolu administrátora a objednávateľ dostane rolu editora. A ak má objednávateľ viac zamestnancov, ktorých chce poveriť dopĺňaním obsahu, tak jeden dostane rolu editor a ostatní rolu prispievateľov. To aby bol poriadok a tiež aby sa zaručila istá ucelenosť obsahu, ktorý sa prezentuje verejnosti.

Spomínaný video kanál pokrýva témy pre všetky uvedené roly a teda nie všetko z toho je relevantné pre vás (napr. inštalácia, ak nebudete administrátor). Určite si ale pozrite témy, ktoré potrebuje pochopiť každý:

Prajem vám príjemné pozeranie a učenie sa 😉