+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

V novej verzii by vás mohlo zaujímať nasledovné:

1. Pravdepodobne vás privíta oznámenie (viď nižšie), že vaše heslo nie je dostatočne bezpečné a musíte si ho zmeniť. K tejto úprave nás donútili neustále sa zvyšujúce nároky na bezpečnosť a teda naozaj sa nedá pokračovať s prácou v eKarte Rodiny bez zmeny hesla.

Nové pravidlá pre heslo sú:

  • minimálne 11 znakov, z ktorých musí byť
  • minimálne 1 malé písmeno
  • minimálne 1 veľké písmeno
  • minimálne 1 číslo
  • a minimálne 1 špeciálny znak (napr. > \ [ ] . : ? ! – _ @ % +)

Ak si svoje pôvodne heslo nepamätáte, resp. máte ho zapamätané v prehliadači, tak tu nájdete návod, ako si heslo zobraziť, ak používate Chrome a tu zas v prípade Firefoxu. Druhou možnosťou je vyvolanie zmeny hesla cez prihlasovacie okno – klik na link Zabudli ste heslo?, po ktorom vám príde automatický email s linkou pre zmenu hesla.

2. Na vašu žiadosť sme zmenili zvuk upozornenia na blížiace sa automatické odhlásenie a zrušili jeho opakovanie. Pre túto zmenu je ale potrebné urobiť obnovu eKarty Rodiny stlačením Ctrl+F5 v prehliadači.

3. Ďalšou zmenou je pridanie dvoch nových filtrov v zozname rodín:

  • podľa dátumu prvej registrácie – pre možnosť zobraziť rodiny s dátumom prvej registrácie po vybranom dátume
  • podľa dátumu dlhodobého sprevádzania (vysvetlenie viď. nižšie)

4. Bolo pridané tzv. dlhodobé sprevádzanie rodiny, ktoré si vyžiadal Ročný sumár SVI – nová štatistika pre potreby Asociácie poskytovateľov včasnej intervencie. Zobrazené údaje je možné priamo exportovať do excelu. Obsah reportu sa ešte môže zľahka meniť, no po konečnom schválení by mal nahradiť ročný výkaz, ktorý doteraz bolo nutné vypĺňať ručne.

Dlhodobo sprevádzaná rodina – každá rodina, s ktorou sa uskutočnilo 4 a viac osobných konzultácií počas 6 po sebe idúcich mesiacov. Dátum poslednej konzultácie, ktorá spĺňa uvedenú podmienku nájdete na karte rodiny. Tento údaj sa nedá meniť ručne a momentálne sa bude prepočítavať automaticky 1x denne v nočných hodinách.