+421-911 749 104 office@jumisoft.eu

I keď nová verzia obsahuje viacero zmien, iba jedna z nich si vyžaduje upozornenie – vkladanie a evidencia súhlasov so spracovaním os. údajov k členom rodiny (požiadavka GDPR)

Postup:

  1. Do karty rodiny vložíte ako prílohu oskenovaný súhlas (napr. v PDF, JPG a pod).
  2. Prepnete sa na člena rodiny a dáte EDIT (ikona ceruzky vpravo hore)
  3. Otvoríte políčko Súhlas k os. údajom a vyberiete prílohu, ktorá obsahuje súhlas pre daného člena – viď Obrázok 1 (nižšie)
  4. Následne stlačíte SAVE (ikona diskety)

Poznámka:

  • Jednu prílohu/dokument môžete použiť pre viacerých členov, lebo sa predpokladá, že súhlas rodiča/zák. zástupcu obsahuje aj súhlas pre dieťa/klienta
  • Pri vytváraní novej aktivity vás systém upozorní, ak niektorí členovia z rodiny nemajú uvedený súhlas (viď Obrázok 2 dole). Napriek tomu ale môžete pokračovať v práci.

Obrázok  1 – Pole pre určenie súhlasu

Obrázok 2 – Upozornenie, ak niekomu chýba súhlas