+421-911 749 104 office@jumisoft.eu
A Database Error Occurred
Error Number: 1045

Access denied for user ‚xxx’@’localhost‘ (using password: YES)

  • Používate MySQL alebo MariaDB?
  • Máte použité v databáze aj tzv. views, trigers alebo stored programs?
  • Vyvíjate na viacerých prostrediach (napr. LOCAL, TEST a PROD)?
  • Robíte občas export a import DUMP-u databázy, z jedného prostredia na druhé?

Ak áno, dajte si pozor na atribút DEFINER, ktorý súvisí s tzv. MySql Access Control a ktorý je síce voliteľný, ale pri vytváraní DUMP-u databázy je automaticky pridávaný exportovaného SQL. Pri importe na iné prostredie (napr. iný názov databázy či DB user-a) spôsobí hore uvedenú chybu.

Riešenie:

Otvorte si DUMP v textovom editore a vymažte z neho všetky časti, ktoré súvisia s atribútom DEFINER.

Príklady:

 

remove-definer-2